Om os:

Solau Consult

Solau Consult er en rådgivende virksomhed med speciale i brandrådgivning til brandklasse 3 & 4 og tredjepartskontrol.


Vi …

  • Vi er med i alle byggeriets faser lige fra det tidlige forløb, hvor vi er arkitektens og bygherrens sparringspartner, samt til afleveringsforretningen, hvor vi sikre at byggeriet er brandsikkerhedsmæssigt korrekt udført.

  • Vi tør udfordre kendte og præaccepterede løsninger og bringer vores ekspertise i spil for at sikre, at der vælges de helt rigtige løsninger til de konkrete byggerier.

  • Vi har erfaring med afleveringsforretninger og audits og deltager således både som uvildig og beskikket deltager ved overdragelsesforretninger.

+10 års erfaring

Solau Consult har erfaring med meget store og komplicerede byggesager og udføres i forbindelse med byggesager brandteknisk dimensionering hvor vi anvender b.al. CFD analyser og evakuerings analyser.

Vi arbejder primært ud fra Bygningsreglementerne med tilhørende eksempelsamlinger, vejledninger bilag, dertil arbejder vi også efter beredskabslovens bestemmelser i medfører af de forskellige tekniske forskrifter.

Desuden anvender vi ofte udenlandske standarder f.eks. NFPA som en del af ”inspirations kataloget” for af definere atypiske opgaver og finde et accepteret sikkerhedsniveau.

I hvert enkelte tilfælde anvender vi erfaringer fra sammenlignelige opgaver samt vi inddrager vores operative viden som indsatsleder.

Vi har mere end 10 års erfaring med brandsikring, såvel forbyggende som operativ.

Perspektivet:

Med Solau Consult som samarbejdspartner, sikres I en helhedsorienteret brandrådgivning til jeres byggeri

Hvem er Bo?

Bo Skifter Nielsen

Bo Skifter Nielsen har en baggrund som tømrer, bygningskonstruktør samt beredskabsstyrelsens uddannelse til Indsatsleder og Beredskabsinspektør samt MIB. stud.

Siden 2009 har jeg beskæftiget sig med brand og har opnået stor erfaring med brandteknisk byggesagsbehandling både som myndighed og rådgiver.

Erfaringen spænder bredt fra tung industri med ATEX områder og komplekse anlæg – projektledelse af komplekse byggesager jfr. bygningsreglementet  og over til mere simple byggesager.

Igennem tiden har han gennemført mere end 800 brandtilsyn/ audits sagsbehandlet og udarbejdet flere end 400 byggesager samt deltaget i adskillige brande og hændelser som operativ indsatsleder.

Helhedsorienteret brandrådgivning
til jeres byggeri

Adresse

Svinget 16,
5300 Kerteminde

Kontakt os

solauconsult@gmail.com
+45 40 10 50 41

Se mere